Menu

Onze partners

De voorbij jaren was er overleg met alle actoren in het zwemlandschap omtrent de leerlijn zwemmen via het platform Leerlijn zwemmen. Via dit platform zijn verschillende actoren betrokken die hieronder verder worden benoemd, maar ook de onderwijsnetten, de opleidingsinstituten en universiteiten en andere sportfederaties werden betrokken om te werken vanuit een ruim draagvlak.

Netwerk Lokaal Sportbeleid vzw (voorheen ISB)

Het Netwerk Lokaal Sportbeleid is de ledenvereniging en kenniscentrum van en voor de publieke zwembaden in Vlaanderen en Brussel. Netwerk Lokaal Sportbeleid faciliteert het overleg tussen de actoren in het zwemlandschap. Sinds de jaren ’70 verdeelt het zwembrevetten in Vlaanderen als tool ter ondersteuning van het zwemonderricht. Netwerk Lokaal Sportbeleid doet dit vanuit een visie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap als non-profit sectororganisatie.

www.lokaalsportbeleid.be

Vlaamse Zwemfederatie

De Vlaamse Zwemfederatie is de erkende sportfederatie voor zwemmen in Vlaanderen. Zij zijn betrokken vanuit hun expertise in de zwemsport en staan in voor de communicatie naar de zwemclubs. De federatie zorgt ook voor link met de Vlaamse Trainersschool (VTS) en de opleidingen zwemmen via de Directeur Sportkaderopleidingen (DSKO)

www.zwemfed.be

Baan 4, WASA en VUB

Zwemexpert Filip Roelandt en Baan Vier ontwikkelden de nieuwe Leerlijn Zwemmen waarrond de nieuwe zwembrevetten zijn opgebouwd. Watersafety Academy (WASA) vertaalde vanuit wetenschappelijk onderzoek, het concept waterveiligheid en brede motorische basisvorming naar concrete proeven ‘zwembadveilig’. Deze proeven vormen de inhoud van de nieuwe zwembrevetten ‘leren veilig zwemmen’, gegroeid vanuit de praktijk in zwembad Dilkom te Dilbeek en modellen van de Vrije Universiteit Brussel.

MOEV

Moev is partner van Netwerk Lokaal Sportbeleid voor de verdeling van de zwembrevetten naar de scholen in Vlaanderen. Scholen bestellen dan ook de zwembrevetten via hun provinciale Moev-afdeling.

www.moev.be

Gezinssport Vlaanderen

Gezinssport Vlaanderen is een Vlaams erkende recreatieve sportfederatie met traditie en ervaring in watergewenning en zwemlessen via hun netwerk van clubs. Zij ondersteunen de totale communicatie naar hun clubs en verdelen de zwembrevetten complementair binnen hun eigen dienstverlening.

www.gezinssportvlaanderen.be

Vlaamse Reddingsfederatie (Redfed)

De Vlaamse Reddingsfederatie vzw (RedFed) is een door Sport Vlaanderen erkende en gesubsidieërde sportfederatiedie de reddingssport en de veiligheid van watersportbeoefenaars ondersteunt en promoot. Ze streeft ernaar om iedereen te kunnen redden door zoveel mogelijk mensen op te leiden.

www.redfed.be