Menu

Voor ouders en zwemmers

Neem contact op met je lokale zwembad of zwemclub.

Voor scholen

Neem contact op met het provinciale MOEV-secretariaat

Voor zwembaden en zwemclubs

Bestel online via www.lokaalsportbeleid.be/webshop

Vragen omtrent de leerlijn zwemmen, uw bestellingen, aanvragen van folders of affiches:

T 03/780.91.00 of info@lokaalsportbeleid.be

Voor clubs van Gezinssport Vlaanderen

Bestel via gezinssportvlaanderen.clubwerking@gezinsbond.be