Menu

Publicaties

Handleiding van de zwembrevetten

Op het niveau waterwennen, leren overleven, leren veilig zwemmen werd een handleiding gemaakt. Niet omdat de proeven zo moeilijk zijn, wel omdat we streven naar een eenvoudige formulering op de brevetten zelf, maar tegelijk een uniforme afname op het terrein stimuleren.

Daarnaast werden voor de afstandsbrevetten van 25 meter tot en met 800 meter sleutelelementen van zwemslagen toegevoegd. Deze sleutelelementen geven de lesgever ondersteuning bij het aanleren en beoordelen van een zwemslag. Let op! Het gaat hier dus om de basiselementen. Het gaat ook hier niet om een perfecte zwemslag, dat komt pas later.

Registreer hier

Je ontvangt zo snel mogelijk gratis de handleiding bij de zwembrevetten.

Nog meer interessante informatie

1/ Word sjablonen

Maak je eigen affiche in A3 of A4 formaat of kies voor een rectoverso folder in A5 formaat.

Download het vereiste lettertype!

  • Klik op de link
  • Open de map en dubbelklik op de lettertypyes.
  • Kies installeer

Download je Word sjabloon en pas aan met eigen titel, tekst en logo!

2/ Presentaties nieuwe leerlijn zwemmen

Voor ouders (vanuit de sportdienst of school):

Voor scholen, leerkrachten LO en lesgevers (vanuit de sportdienst):

3/ Boeken en lesgeefmateriaal

  • Leren Zwemmen: praktische leidraad.

Leren Zwemmen bundelt in 5 lessenreeksen ruim 50 lesvoorbereidingen en waterbestendige lesfiches boordevol praktische oefeningen en tips.
Bestellen kan op de website van de Vlaamse Zwemfederatie.

  • Wijs Waterwennen

Het boek met praktische en inhoudelijke richtlijnen kan besteld worden via de webshop van Acco. Kostprijs: € 28.
De bijhorende waterbestendige fiches kunnen apart (€ 15) of samen met het boek (€ 35) besteld worden via de webshop van Acco.

  • Vaardig zwemmen

Het boek inclusief waterbestendige lesfiches (€ 36.05) kan besteld worden via de webshop van Acco.

  • DVD's

Twee DVD’s ‘Technische Leerlijn Watergewenning’ en ‘Leerlijnen gestructureerde zwemstijlen’ kunnen via het Publicatiefonds van de VTS worden aangekocht. Je vindt hier de productfiche.

  • Initiator zwemmen

De vernieuwde cursustekst Initiator Zwemmen (ringmap, 600blz) kan besteld worden bij Sport Vlaanderen via e-mail naar Sandra.Step@sport.vlaanderen. Kostprijs: 35€ plus verzendingskosten (na facturatie en betaling wordt de tekst opgestuurd)