Menu

Praktische info

Handleiding van de zwembrevetten

Op het niveau waterwennen, leren overleven, leren veilig zwemmen werd een handleiding gemaakt. Niet omdat de proeven zo moeilijk zijn, wel omdat we streven naar een eenvoudige formulering op de brevetten zelf, maar tegelijk een uniforme afname op het terrein stimuleren.

Daarnaast werden voor de afstandsbrevetten van 25 meter tot en met 800 meter sleutelelementen van zwemslagen toegevoegd. Deze sleutelelementen geven de lesgever ondersteuning bij het aanleren en beoordelen van een zwemslag. Let op! Het gaat hier dus om de basiselementen. Het gaat ook hier niet om een perfecte zwemslag, dat komt pas later.

Registreer hier

Je ontvangt zo snel mogelijk gratis de handleiding bij de zwembrevetten.

Bestel zwembrevetten

Scholen bestellen bij hun provinciaal Moev-secretariaat of via de website van Moev. Bestel hier

Zwembaden en zwemclubs kunnen ISB-zwembrevetten bestellen via de webshop van ISB. Er is een minimumafname van 10 brevetten per categorie. Bestel hier

Ouders of zwemmers kunnen terecht in hun lokale zwembad of zwemclub (en kunnen dus niet rechtstreeks bestellen bij Netwerk Lokaal Sportbeleid).

Bekijk de volledige folder met alle brevetten