Menu

Publicaties

Handleiding van de ISB-zwembrevetten

Op het niveau waterwennen, leren overleven, leren veilig zwemmen werd een handleiding gemaakt. Niet omdat de proeven zo moeilijk zijn, wel omdat we streven naar een eenvoudige formulering op de brevetten zelf, maar tegelijk een uniforme afname op het terrein stimuleren.

Daarnaast werden voor de afstandsbrevetten van 25 meter tot en met 800 meter sleutelelementen van zwemslagen toegevoegd. Deze sleutelelementen geven de lesgever ondersteuning bij het aanleren en beoordelen van een zwemslag. Let op! Het gaat hier dus om de basiselementen. Het gaat ook hier niet om een perfecte zwemslag, dat komt pas later.

Registreer hier

Je ontvangt zo snel mogelijk gratis de handleiding bij de ISB-zwembrevetten.

Nog meer interessante informatie

1/ Twee DVD’s ‘Technische Leerlijn Watergewenning’ en ‘Leerlijnen gestructureerde zwemstijlen’ kunnen via het Publicatiefonds van de VTS worden aangekocht. Je vindt hier de productfiche.

2/ De vernieuwde cursustekst Initiator Zwemmen (ringmap, 600blz) kan besteld worden bij Sport Vlaanderen via e-mail naar Sandra.Step@sport.vlaanderen. Kostprijs: 35€ plus verzendingskosten (na facturatie en betaling wordt de tekst opgestuurd)

3/ Het boek Wijs Waterwennen met praktische en inhoudelijke richtlijnen kan besteld worden via de webshop van Acco. Kostprijs: € 28

4/ De waterbestendige fiches kunnen als illustratief materiaal in de lessen waterwennen gebruikt worden. Ze kunnen apart (€ 15) of samen met het boek (€ 35) besteld worden via de webshop van Acco.