Menu

Voor leraren en zwembaden

Aan de slag met de leerlijn zwemmen? Lesgever van de sportdienst, leerkracht LO of privéleraar, het maakt niet uit. Elke lesgever gaat zelf aan de slag met de leerlijn op basis van de eigen doelstellingen en de context waarin hij of zij lesgeeft. Net dit maakt de leerlijn zwemmen in Vlaanderen zo belangrijk.

Zo kunnen alle kinderen in Vlaanderen op eenzelfde manier leren zwemmen en kunnen we teleurstellingen vermijden. Want hoe groot is de frustratie als een kind bij jou een brevet van 400 meter schoolslag op zak heeft, maar bij de zwemclub terug naar het kleine bad vliegt. Verdict: hij kan niet drijven en niet op de rug zwemmen. Efficiënt inzetten op het aantal uren zwemonderwijs voor de kinderen, dat is uiteindelijk de doelstelling. Kinderen waterveilig maken is prioritair ten opzichte van het behalen van bijvoorbeeld een 400meter-brevet.

Via deze website willen we jou graag zo veel mogelijk ondersteunen om met de leerlijn aan de slag te gaan.

Handleiding van de ISB-zwembrevetten

Op het niveau waterwennen, leren overleven, leren veilig zwemmen werd een handleiding gemaakt. Niet omdat de proeven zo moeilijk zijn, wel omdat we streven naar een eenvoudige formulering op de brevetten zelf, maar tegelijk een uniforme afname op het terrein stimuleren.

Daarnaast werden voor de afstandsbrevetten van 25 meter tot en met 800 meter sleutelelementen van zwemslagen toegevoegd. Deze sleutelelementen geven de lesgever ondersteuning bij het aanleren en beoordelen van een zwemslag. Let op! Het gaat hier dus om de basiselementen. Het gaat ook hier niet om een perfecte zwemslag, dat komt pas later.

Registreer hier
Je ontvangt zo snel mogelijk gratis de handleiding bij de ISB-zwembrevetten.

Hoe kan ik aan de slag?

ISB ontwikkelt in de komende weken verschillende tools ter ondersteuning van de zwembaden en scholen. Wij werken niet aan oefenstof want daar zit de expertise bij de partnerorganisaties. Wij bieden wel ondersteuning op vlak van aanpak en informatie naar sportdiensten, scholen en ouders.

Wij zorgen binnenkort ook voor scenario's voor scholen die met de leerlijn zijn gestart of die al lang op deze manier werken.

Bestel ISB-zwembrevetten

Zwembaden en zwemclubs kunnen ISB-zwembrevetten bestellen via de webshop van ISB. Er is een minimumafname van 10 brevetten per categorie.
Scholen bestellen hun zwembrevetten via het provinciale SVS-secretariaat.

Ouders of zwemmers kunnen terecht in hun lokale zwembad of zwemclub (en kunnen dus niet rechtstreeks bestellen bij ISB).

Bestel ISB-zwembrevetten


Volg een opleiding

ISB organiseert opleidingen, maar ook andere partners. Je vindt hier het volledige aanbod dat al bekend is voor het voorjaar. Binnenkort komt ook het aanbod voor het najaar 2016 online.